Voorbeeld brief - Verzoek uitstel van betaling in verband met mededeling betalingsonmacht fiscus bestuurder rechtspersoon

  • Voorbeeld brief - Verzoek uitstel van betaling in verband met mededeling betalingsonmacht fiscus bestuurder rechtspersoon

Het indienen van een mededeling betalingsonmacht bij de belastingdienst levert niet automatisch een uitstel van betaling op voor het bedrag van de achterstallige premies.

Met dit voorbeeld verzoek vraagt u aan de fiscus op een juridisch verantwoorde wijze uitstel van betaling aan.

Heeft u vragen over specifieke juridische aspecten van uw communicatie met de belastingdienst?

Neem dan contact  op met de Servicedesk!

Gerelateerde documenten

Als u het niet eens bent met een naheffingsaanslag van de fiscus  kunt u met dit voorbeeld pro-forma bezwaarschrift formeel bezwaar aantekenen tegen de inhoud van de aanslag.

Het pro-forma bezwaarschrift is bedoeld om de wettelijke termijn veilig te stellen waarbinnen het bezwaar ingediend moet worden.

De Toolkit bevat alle gebruikelijk voorbeeld documenten om uw relatie met de fiscus juridisch verantwoord vorm en inhoud te geven.

Heeft u vragen over specifieke juridische aspecten van uw communicatie met de fiscus?

Neem dan contact  op met de Servicedesk

 Om bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen moeten afdrachten van belastingen die niet tijdig betaald kunnen worden tijdig gemeld worden bij de fiscus.

Met dit voorbeeld document melding betalingsonmacht kunt u als bestuurder van een rechtspersoon dit juridisch verantwoord doen, mits de melding plaats vindt binnen de termijn die daarvoor wettelijk is opgenomen.

Heeft u vragen over de risico’s van aansprakelijkheid van bestuurders?

Neem dan contact  op met de Servicedesk!

Als u het niet eens bent met een beschikking van een bestuursorgaan kunt u met dit voorbeeld pro-forma bezwaarschrift formeel bezwaar aantekenen tegen de inhoud van de beschikking.

Het pro-forma bezwaarschrift is bedoeld om de wettelijke termijn veilig te stellen waarbinnen het bezwaar ingediend moet worden.

De Toolkit bevat alle gebruikelijk voorbeeld documenten om uw relatie met overheidsorganen juridisch verantwoord vorm en inhoud te geven.

Heeft u vragen over specifieke juridische aspecten van uw communicatie met de overheid en/of semi overheid?

Neem dan contact  op met de Servicedesk

 Om bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen moeten afdrachten van pensioenpremies die niet tijdig betaald kunnen worden tijdig gemeld worden bij het bedrijfspensioenfonds.

Met dit voorbeeld document melding betalingsonmacht kunt u als bestuurder van een rechtspersoon dit juridisch verantwoord doen, mits de melding plaats vindt binnen de termijn die daarvoor wettelijk is opgenomen.

Heeft u vragen over de risico’s van aansprakelijkheid van bestuurders?

Neem dan contact  op met de Servicedesk!

Het indienen van een mededeling betalingsonmacht bij het bedrijfspensioenfonds levert niet automatisch een uitstel van betaling op voor het bedrag van de achterstallige premies.

Met dit voorbeeld verzoek vraagt u aan het bedrijfspensioenfonds op een juridisch verantwoorde wijze uitstel van betaling aan.

Heeft u vragen over specifieke juridische aspecten van uw communicatie met het bedrijfspensioenfonds?

Neem dan contact  op met de Servicedesk!

Het indienen van een bezwaarschrift bij de belastingdienst levert niet automatisch een uitstel van betaling op voor het bedrag van de aanslag.

Met dit voorbeeld verzoek vraagt u aan de fiscus op een juridisch verantwoorde wijze uitstel van betaling aan.

Heeft u vragen over specifieke juridische aspecten van uw communicatie met de fiscus?

Neem dan contact  op met de Servicedesk!

Nadat op een ingediend bezwaarschrift is beslist kan beroep worden ingesteld tegen die beslissing.

Met die voorbeeld pro-forma beroepsschrift stelt u op een juridisch verantwoorde wijze de wettelijk bepaalde beroepstermijn veilig, indien dit voorlopige beroepsschrift binnen de wettelijk bepaalde termijn wordt ingediend.

De Toolkit bevat ook alle gebruikelijke voorbeeld documenten voor een verantwoorde communicatie tussen de onderneming en de belastingdienst.

Wilt u meer weten over specifieke juridische aspecten van uw fiscale zaken?

Neem dan contact  op met de Servicedesk!

© Overeenkomst.nl | Ontwerp en realisatie Elma Media