Overheid en fiscus

Bespaar tijd én geld! Download kwalitatief hoogwaardige juridische documenten met betrekking tot overheid en fiscus snel en voordelig. Van bezwaar- en beroepsschriften tot verzoeken om uitstel van betaling en nuttige modelbrieven.

Via Overeenkomst.nl betaalt u slechts  € 9,95 per document, terwijl het laten opstellen van dergelijke documenten door een advocatenkantoor vaak honderden euro's kost, door de overheadkosten die zij telkens herberekenen.

Staat het document van uw keuze er niet tussen? Geen probleem. Wij kunnen u helpen met het opstellen van een dergelijk document. Bovendien kunt u via Overeenkomst.nl uw eigen documenten zeer snel en voordelig laten screenen door professionele advocaten!

 

Toolkits

De toolkit Bezwaarschriften bevat alle voorbeeld documenten om juridisch verantwoord bezwaar te maken tegen besluiten van de overheid, een bestuursorgaan en/of de belastingdienst. Met behulp van deze toolkit kunt u zelf zonder tussenkomst van een deskundige de 1e stap zetten in een bezwaarschriften- en/of beroepsprocedure. Een handige en onmisbare toolkit voor iedere ondernemer die het niet eens is met besluiten van overheidsorganen die de belangen van zijn onderneming raken. En dat voor de zeer scherpe prijs van € 39,95.

De toolkit bevat documenten:

Losse documenten

De toolkit Bezwaarschriften bevat alle voorbeeld documenten om juridisch verantwoord bezwaar te maken tegen besluiten van de overheid, een bestuursorgaan en/of de belastingdienst. Met behulp van deze toolkit kunt u zelf zonder tussenkomst van een deskundige de 1e stap zetten in een bezwaarschriften- en/of beroepsprocedure. Een handige en onmisbare toolkit voor iedere ondernemer die het niet eens is met besluiten van overheidsorganen die de belangen van zijn onderneming raken. En dat voor de zeer scherpe prijs van € 39,95.

De toolkit bevat documenten:

 Om bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen moeten afdrachten van pensioenpremies die niet tijdig betaald kunnen worden tijdig gemeld worden bij het bedrijfspensioenfonds.

Met dit voorbeeld document melding betalingsonmacht kunt u als bestuurder van een rechtspersoon dit juridisch verantwoord doen, mits de melding plaats vindt binnen de termijn die daarvoor wettelijk is opgenomen.

Heeft u vragen over de risico’s van aansprakelijkheid van bestuurders?

Neem dan contact  op met de Servicedesk!

 Om bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen moeten afdrachten van belastingen die niet tijdig betaald kunnen worden tijdig gemeld worden bij de fiscus.

Met dit voorbeeld document melding betalingsonmacht kunt u als bestuurder van een rechtspersoon dit juridisch verantwoord doen, mits de melding plaats vindt binnen de termijn die daarvoor wettelijk is opgenomen.

Heeft u vragen over de risico’s van aansprakelijkheid van bestuurders?

Neem dan contact  op met de Servicedesk!

Nadat op een ingediend bezwaarschrift is beslist kan beroep worden ingesteld tegen die beslissing.

Met die voorbeeld pro-forma beroepsschrift stelt u op een juridisch verantwoorde wijze de wettelijk bepaalde beroepstermijn veilig, indien dit voorlopige beroepsschrift binnen de wettelijk bepaalde termijn wordt ingediend.

De Toolkit bevat ook alle gebruikelijke voorbeeld documenten voor een verantwoorde communicatie tussen de onderneming en de belastingdienst.

Wilt u meer weten over specifieke juridische aspecten van uw fiscale zaken?

Neem dan contact  op met de Servicedesk!

Als u het niet eens bent met een beschikking van een bestuursorgaan kunt u met dit voorbeeld pro-forma bezwaarschrift formeel bezwaar aantekenen tegen de inhoud van de beschikking.

Het pro-forma bezwaarschrift is bedoeld om de wettelijke termijn veilig te stellen waarbinnen het bezwaar ingediend moet worden.

De Toolkit bevat alle gebruikelijk voorbeeld documenten om uw relatie met overheidsorganen juridisch verantwoord vorm en inhoud te geven.

Heeft u vragen over specifieke juridische aspecten van uw communicatie met de overheid en/of semi overheid?

Neem dan contact  op met de Servicedesk

Als u het niet eens bent met een naheffingsaanslag van de fiscus  kunt u met dit voorbeeld pro-forma bezwaarschrift formeel bezwaar aantekenen tegen de inhoud van de aanslag.

Het pro-forma bezwaarschrift is bedoeld om de wettelijke termijn veilig te stellen waarbinnen het bezwaar ingediend moet worden.

De Toolkit bevat alle gebruikelijk voorbeeld documenten om uw relatie met de fiscus juridisch verantwoord vorm en inhoud te geven.

Heeft u vragen over specifieke juridische aspecten van uw communicatie met de fiscus?

Neem dan contact  op met de Servicedesk

Het indienen van een bezwaarschrift bij de belastingdienst levert niet automatisch een uitstel van betaling op voor het bedrag van de aanslag.

Met dit voorbeeld verzoek vraagt u aan de fiscus op een juridisch verantwoorde wijze uitstel van betaling aan.

Heeft u vragen over specifieke juridische aspecten van uw communicatie met de fiscus?

Neem dan contact  op met de Servicedesk!

Het indienen van een mededeling betalingsonmacht bij het bedrijfspensioenfonds levert niet automatisch een uitstel van betaling op voor het bedrag van de achterstallige premies.

Met dit voorbeeld verzoek vraagt u aan het bedrijfspensioenfonds op een juridisch verantwoorde wijze uitstel van betaling aan.

Heeft u vragen over specifieke juridische aspecten van uw communicatie met het bedrijfspensioenfonds?

Neem dan contact  op met de Servicedesk!

Het indienen van een mededeling betalingsonmacht bij de belastingdienst levert niet automatisch een uitstel van betaling op voor het bedrag van de achterstallige premies.

Met dit voorbeeld verzoek vraagt u aan de fiscus op een juridisch verantwoorde wijze uitstel van betaling aan.

Heeft u vragen over specifieke juridische aspecten van uw communicatie met de belastingdienst?

Neem dan contact  op met de Servicedesk!

© Overeenkomst.nl | Ontwerp en realisatie Elma Media